Partneri

Više o nama

Tko stoji iza alata?

Projekt je pokrenula emcra GmbH koja je time zbližila sedam organizacija iz Njemačke, Bugarske, Cipra, Mađarske i Hrvatske. Četiri od ovih organizacija imaju iskustva u procesu europeizacije dok je šest steklo iskustvo u organizacijskom razvitku.

Sve one nude aktivnosti vezane za edukaciju i obuku te dijele interes u potpori procesu europeizacije kod svojih članica ili klijenata. Svi partneri dijele stav temeljen na iskustvu, kako otvaranje prema Europi poboljšava ponudu i izvedbu edukacijskih organizacija. U skladu s ovim principom uzajamnog dijeljenja znanja, partneri su kombinirali svoju stručnost kako bi razvili online alat za samo-procjenu. Uz koordinaciju emcra GmbH, ovi su partneri jednako sudjelovali u svim projektnim aktivnostima.

emcra - Europa aktiv nutzen

emcra - Europa aktiv nutzen

Njemačka
emcra.eu

emcra GmbH je vodeća tvrtka za savjetovanje i obuku na području javnog, nacionalnog i europskog financiranja i upravljanja projektima. emcra GmbH također podržava organizacijski razvitak onih organizacija koje su se voljne “europeizirati”.

Od 2002. godine, emcra GmbH se umnogome uključila u proces europeizacije javnih ustanova, poduzeća, fondacija i udruga te je podržala razvoj njihovih međunarodnih strategija.

emcra GmbH je također registrirana edukacijska ustanova aktivna u području Vocational Education and Training (VET) – strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih. emcra podiže kompetencije kvalificiranih profesionalaca kako bi uspjeli u nacionalnim i europskim projektima. Štoviše, emcra nudi predavanja i obuku o organizacijskom razvitku koji primjenjuje koncept “institucionalne spremnosti”.

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association e.V. (EUFA) je europski usmjerena organizacija koja aktivno promovira europsku razmjenu. Registrirana kao neprofitna organizacija 2010. godine, udruga je od tada ubrzano rasla kao mreža koju čini više od 100 pojedinaca i organizacija.

Jedno od najvažnijih područja djelovanja EUFA organizacije jest europska integracija te jačanje europskoga građanstva. Kroz svoj rad, EUFA traži pojedince i organizacije koje će hrabriti da misle i rade u europskim okvirima. EUFA stoga aktivno podupire profesionalizaciju europske suradnje među zainteresiranim stranama.

Do ovog trenutka, EUFA pomaže razviti uobičajeni standard za aktivnosti koje se odnose na EU. Među ostalima, EUFA je ovlašteno tijelo za seminare iz područja EU financiranja i EU projekata te je ko-autor i inicijator Etičkog kodeksa za upravljanje EU projektima, koji je razvijen u suradnji sa 8 europskih partnera iz 8 država.

EUFA također provodi vlastite EU projekte te sudjeluje u Europskome konzorciju.

Europski centar za kvalitetu

Europski centar za kvalitetu

Bugarska
ecq-bg.com

Europski centar za kvalitetu (European Center for Quality Ltd. – ECQ) je savjetodavna tvrtka osnovana 2001. godine. Tvrtka se specijalizirala na dva područja: razvitak i upravljanje projektima u različitim EU projektima te razvitak i provedba međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom.

Tvrtka usko surađuje sa inozemnim partnerima, uključujući obrazovne ustanove i sveučilišta, kvalifikacijske centre, nevladine organizacije, savjetodavne tvrtke itd.

ECQ ima iskustva u obuci menadžera i zaposlenika malih i srednjih poduzeća u primjeni različitih standarda kakvoće. Od svoga osnutka, ECQ je također razvio, proveo i/ili podržao realizaciju projekata u više od 70 poduzeća, više od 13 općinskih projekata te više od 15 projekata iz domene EU obrazovnih programa.

Institut za poslijediplomske studije

Institut za poslijediplomske studije

Bugarska
ips.bg/en

Institut za poslijediplomske studije (Institute for Postgraduate Studies – IPS) u Sofiji osnovan je 1990. godine. Institut posluje kao dio Sveučilišta za nacionalnu i svjetsku ekonomiju.

Pruža poslijediplomske obuke i strukovne kvalifikacije za 1100 bugarskih i inozemnih studenata godišnje, te pokriva sedam centara za obuku: Međunarodni poslovni centar, Centar za politiku i pravo, Centar za razvitak upravljačkih vještina, Centar za upravljanje kvalitetom, Centar za međunarodne projekte te Centar za strukovno osposobljavanje.

IPS radi s top i srednjim menadžerima u privatnom i javnom sektoru, poduzetnicima, načelnicima u javnoj upravi te stručnjacima u različitim društvenim sektorima, kao i s učenicima – pojedincima.

IPS je sudjelovao u više od 30 EU projekata kao koordinator ili partner.

Ciparsko društvo za upravljanje projektima

Ciparsko društvo za upravljanje projektima

Ciparsko društvo za upravljanje projektima (The Cyprus Project Management Society – CPMS) je neprofitna organizacija osnovana 2008. godine s ciljem promidžbe međunarodnih standarda upravljanja projektima, tehnikama te certificiranjem na Cipru te predstavljanja povlastica koje dolaze uz primjenu kulture upravljanja projektom u tvrtkama i u društvu u cjelini.

CPMS je nacionalna udruga na Cipru i dio je Međunarodne udruge za upravljanje projektima (IPMA), najpoznatije federacije upravljanja projektima s više od 60 država članica širom svijeta (MAs).

Nadalje, CPMS je aktivni partner u EU projektima od 2012. godine, doprinoseći svojom stručnošću u upravljanju projektima te planiranju, upravljanju financijama i poslovnim standardima (ISO). CPMS je također multiplikator za ciparski obrazovni sektor.

Gospodarska i industrijska komora županije Csongrád

Gospodarska i industrijska komora županije Csongrád

Mađarska
csmkik.hu/en

Gospodarska i industrijska komora županije Csongrád (The Chamber of Commerce and Industry of the Csongrád County – CSMKIK) okuplja gotovo 1500 poduzeća iz područja trgovine, industrije, usluga i obrta, koji zajedno predstavljaju skoro 60% županijske gospodarske snage.

Uloga Komore je pomoći svojim članovima kroz poboljšanje poduzetničkog ozračja, pružajući usluge ekonomske analize i prognoze, uspostavljanje poslovnih odnosa, koordiniranje preporuka za strukovno osposobljavanje te pružanje savjeta oko poreznih, pravnih i ostalih pitanja.

Nadalje, Komora je domaćin Uredu Mreže europskih poduzetnika (Enterprise Europe Network – EEN), te na taj način povezana s više od 600 ureda u okviru Mreže (koja je dostupna u više od 50 zemalja) koji imaju za cilj internacionalizaciju te europeizaciju malih i srednjih poduzeća (posebno mladih poduzeća).

Od 2011. godine Komora je uključena u 13 EU projekata.

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba je osnovana 1992. godine te je sustavno rasla da bi danas bila najveća organizacija u Hrvatskoj koja predstavlja austrijsku i njemačku nacionalnu manjinu koje na ovim područjima žive stoljećima.

Njemačka udruga članica je Federalističke unije europskih nacionalnosti (FUEN) od 2011. godine koja je krovna organizacija koja predstavlja civilno društvo autohtonih nacionalnih manjina te regionalnih ili manjinskih jezika Europe, te je također član Radne skupine za njemačku manjinu u Europi.

Svojom stručnošću i iskustvom u projektima za manjine, Njemačka zajednica upravlja pitanjima horizontalnih principa u projektu “Europeizacija”, testiranjem, na primjer, valjanosti online alata u svjetlu načela ne-diskriminacije.