Je li Vaša
organizacija
spremna za
Europu?

Kreni
Ovaj su projekt, kao "Uspješnu priču" i "Primjer dobre prakse" nagradile
Europska komisija i Nacionalna agencija Njemačke NA-BiBB

»Koristan alat s kojim moja organizacija može dosegnuti svoj maksimalni potencijal u Europi.«

Astrid Weber,
Bavarsko vijeće mladih, Njemačka

»Scenariji koje nudi alat su vrlo realistični i od velike pomoći za detaljno promatranje situacije u vlastitoj organizaciji.«

Barbro Rönsch-Hasselhorn,
Evangelička crkva Porajnja, Njemačka

»Alat za samoprocjenu pokazao nam je što trebamo učiniti kako bismo što profesionalnije radili u europskom kontekstu. «

Vivian Jehle,
BildungsCent e.V., Njemačka

Europeizacija

Organizacije prolaze kroz različite faze razvoja prije nego što steknu sposobnosti za uspješnim djelovanjem u internacionalnom kontekstu. Na putu svoje europeizacije one će razviti viziju i strategiju za svoj europski rad. Proširiti će svoju europsku mrežu i povećati znanja za internacionalne aktivnosti te će na kraju biti spremne i provoditi ih profesionalno s internacionalnim partnerima.

Kamo je Vaša organizacija stigla na svome putu prema Europi?

Iskoristite naš besplatni alat za samo-procjenu i istražite koliko je Vaša organizacija spremna za internacionalno djelovanje. Dobit ćete individualne preporuke temeljene na rezultatima, a koje će Vam olakšati Vaše prve korake prema Europi.

Kako funkcionira

01
Procijeni

Prikazat će Vam se četiri opisa situacija za svako područje. Odaberite opis situacije koja najbolje predstavlja Vašu organizaciju. Procjenjivat ćete ukupno sedam organizacijskih područja koja su važna za europeizaciju vaše organizacije.

02
Ocijeni

Primit ćete opću ocjenu za Vašu organizacije kao i detaljnu ocjenu za svako od 7 organizacijskih područja. Tako ćete i sami vidjeti koliko je Vaša organizacija spremna za internacionalno djelovanje i gdje postoji potreba za poboljšanjima. Primit ćete i individualne preporuke za buduće aktivnosti za svako od 7 organizacijskih područja.

03
Europeiziraj

Razvijte strategiju europeizacije Vaše organizacije. Do samoga kraja možete koristiti naše preporuke, usmjerite se prema postizanju standarda za europsko djelovanje i razmjenu ideja s iskusnim organizacijama.