Готова ли е
Вашата
организация
за Европа?

Начало
Този проект е отличен като "Успешна история" и "Пример за добра практика"
от Европейската комисия и Националната Агенция на Германия NA-BiBB

»Полезен инструмент, чрез който моята организация може да разгърне максимално своя потенциал в Европа.«

Астрид Вебер,
Баварски Младежки съвет, Германия

»Реалистичните и полезни описания представени в инструмента позволяват да прецениш внимателно ситуацията в своята организация.«

Барбро Рьонш-Хаселхорн,
Евангелска църква в Рейнска област, Германия

»Инструментът за самооценка ни показва по какъв начин да работим по-професионално на европейско ниво.«

Вивиан Йеле,
BildungsCent e.V., Германия

Европеизация

Организациите преминават през различни стадии на развитие преди да са готови да работят успешно в международен контекст. В процеса на тяхната европеизация, те ще развиват визия и стратегия за тяхната работа в Европа. Те ще разширят европейската си мрежа от контакти и ще подобрят компетенциите си за международна дейност така, че да могат да я изпълняват професионално съвместно с международни партньори.

До къде е стигнала Вашата организация в пътуването си към Европа?

Възползвайте се напълно безплатно от нашия инструмент за самооценка, за да разберете до колко добре е подготвена Вашата организация за международна дейност. Въз основа на Вашите резултати, Вие ще получите индивидуализирани препоръки относно следващите стъпки към Европа.

Как работи

01
Направете оценка

Ще Ви бъдат представени описания на четири ситуации към всяка област. Изберете ситуацията, която най-добре описва Вашата организация. Вие ще оцените общо седем области, които са съществени за европеизацията на Вашата организация.

02
Анализирайте резултатите

Ще Ви бъде предоставена цялостна оценка на Вашата организация, както и детайлна оценка за всяка от седемте организационни области. По този начин ще можете да видите до каква степен Вашата организация е готова за международна дейност и къде има нужда от подобрение. Ще Ви бъдат предоставени индивидуализирани препоръки за бъдещи действия за всяка от седемте организационни области.

03
Европеизирайте

Разработете стратегия за европеизация на Вашата организация. За тази цел използвайте нашите препоръки, ориентирайте се спрямо установените стандарти за работа в Европа и обменете идеи с опитни организации.