Είναι ο
οργανισμός
σας έτοιμος για την
Ευρώπη;

Έναρξη
Στο έργο αυτό έχει δοθεί το βραβείο «Παράδειγμα Καλής Πρακτικής» από το πρόγραμμα Erasmus + του Εθνικού Φορέα NA-BiBB

»Ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο ο οργανισμός μου μπορεί να λειτουργήσει με το μέγιστο δυναμικό του στην Ευρώπη.«

Astrid Weber,
Συμβούλιο Νεότητας, Βαυαρία, Γερμανία

»Οι ζωντανές και χρήσιμες περιγραφές του εργαλείου επιτρέπουν μια διαφοροποιημένη εκτίμηση της κατάστασης του οργανισμού σας.«

Barbro Rönsch-Hasselhorn,
Ευαγγελική Εκλλησία της Ρηνανίας, Γερμανία

»Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης μάς βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα το πώς πρέπει να δουλεύουμε πιο επαγγελματικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο​«

Vivian Jehle,
Bildungscent e.V., Γερμανία

Εξευρωπαϊσμός

Οι οργανισμοί περνούν διάφορα στάδια ανάπτυξης πριν να είναι σε θέση να εργαστούν με επιτυχία σε ένα διεθνές πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του εξευρωπαϊσμού τους, θα αναπτύξουν ένα όραμα και μια στρατηγική για το Ευρωπαϊκό έργο τους. Θα επεκτείνουν το Ευρωπαϊκό δίκτυο τους και θα αυξήσουν τις ικανότητες τους για διεθνείς δραστηριότητες, έτσι ώστε τελικά θα είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν με επαγγελματισμό με τους διεθνείς εταίρους.

Που έχει φτάσει ο οργανισμό σας στο ταξίδι του στην Ευρώπη;

Κάνετε χρήση του δωρεάν εργαλείου μας για αυτοαξιολόγηση για να μάθετε πώς καλά προετοιμασμένος είναι ο οργανισμός σας για εργασία διεθνώς. Θα λάβετε ατομικές συστάσεις για τα επόμενα βήματά σας προς την Ευρώπη με βάση τα αποτελέσματα σας.

Πως δουλεύει

01
Αξιολόγηση

Θα σας εμφανίζονται τέσσερις περιγραφές καταστάσεων για κάθε θέμα. Επιλέξτε την περιγραφή της κατάστασης που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον οργανισμό σας. Θα αξιολογήσετε συνολικά επτά οργανωτικές τομείς που είναι σημαντικοί για τον εξευρωπαϊσμό του οργανισμού σας.

02
Εκτίμηση

Θα λάβετε µια συνολική αξιολόγηση του οργανισμού σας, καθώς και λεπτομερή εκτίμηση για κάθε μία από τις 7 οργανωτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, θα είστε σε θέση να δείτε πώς ο οργανισμός σας είναι έτοιμος για διεθνείς εργασίες και πού υπάρχει ανάγκη για βελτίωση. Θα λάβετε επιμέρους συστάσεις για τη μελλοντική σας δράση για κάθε μία από τις 7 οργανωτικές περιοχές.

03
Εξευρωπαϊσμός

Αναπτύξτε μια στρατηγική για τον εξευρωπαϊσμό του οργανισμού σας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις προτάσεις μας, προσανατολιστείτε προς καθιερωμένα πρότυπα για τις Ευρωπαϊκές σας εργασίες και ανταλλάξτε ιδέες με έμπειρους οργανισμούς.