Prof. Teodora Georgieva

Priče o uspjehu / Intervju

Međunarodna poslovna škola u Botevgradu – IBS, prorektorica
Bugarska
www.ibsedu.bg

Teodora Georgieva je prorektorica na Međunarodnoj poslovnoj školi u Botevgradu, Bugarska, koja je osnovana 1992. godine. Škola nudi programe obrazovanja za prvostupnike, kao i poslijediplomski i doktorski studij te strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET). Njihov Centar za stalno obrazovanje nudi specijaliziranu izobrazbu usmjerenu na praksu i to u obliku programa, tečajeva, seminara, grupnih radionica i pojedinačnih konzultacija. Cilj ove obuke je povećati kompetencije menadžera u privatnom i javnom sektoru kao i proširiti i izgraditi profesionalne kvalifikacije i osobne vještine ljudi svih dobnih skupina koji žele steći nova znanja i vještine.

Projektni tim: Kako Vi osobno shvaćate pojam „europeizacije“ i kakva je Vaša vizija provedbe iste u Vašoj organizaciji?

Prof. Teodora Georgieva: Za mene, europeizacija je proces usvajanja europskih vrijednosti. Za Međunarodnu poslovnu školu, europeizacija je proces usvajanja najviših europskih standarda u obrazovanju i osposobljavanju kao i prijenos najboljih obrazovnih iskustava.

Projektni tim: Provodi li Vaša organizacija neku europsku ili međunarodnu aktivnost u ovom trenutku?

Prof. Teodora Georgieva: Međunarodna poslovna škola je usvojila ECTS studij i najbolja iskustva u okviru visokog obrazovanja i stalnog osposobljavanja. Obrazovni nastavni programi te načini predavanja prate dobre primjere partnera u okviru europskog obrazovnoga područja. Od kako je osnovana, škola je uspostavila učinkovite obrazovne razmjene kao i one u osposobljavanju s visokim školama i centrima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) u Danskoj, Nizozemskoj i Sjedinjenim državama.
Škola je primila financijsku potporu iz programa PHARE te je nedavno sudjelovala u projektima u okviru programa malogranične i trans-nacionalne suradnje za Bugarsku i Srbiju.

Projektni tim: Ima li Vaša organizacija strategiju europeizacije ili internacionalizacije?

Prof. Teodora Georgieva: Međunarodna poslovna škola traži partnere kako bi proširila svoju međunarodnu mrežu. Naša strategija europeizacije i internacionalizacije dio je naše općenite cjelovite strategije za Međunarodnu poslovnu školu i njezin razvitak u razdoblju do 2020. godine.

Projektni tim: Koji su najveći izazovi s kojima se susrela Vaša organizacija u svom europskom i međunarodnom radu?

Prof. Teodora Georgieva: Glavni izazovi su razlike u obrazovno pravnim sustavima, kulturne razlike kao i tekući procesi donošenja odluka. Također, jezične vještine su vrlo važne za učinkovitu suradnju. Razvoj vremenski zahtjevnih projekata te projektno izvješćivanje su također među glavnim izazovima. Rješenje je održavanje neprekidne komunikacije s partnerima kako bi se razjasnile odgovornosti i svi mogući problemi.
Najviše otpora uglavnom dolazi od strane administrativnoga osoblja koje se susreće s izazovima u području upravljanja projektom i u praksama upravljanja financijama.

Projektni tim: U kojim je područjima Vaša organizacija do sada imala najveći udio u okviru europskog ili međunarodnog angažmana?

Prof. Teodora Georgieva: Naša europeizacija, kao dio internacionalizacije naše škole, nije promijenila upravljanje našom misijom, vizijom i strategijom. No, imala je velik utjecaj na područje ljudskih resursa i upravljanje projektima. Doprinijela je razvitku međunarodnih znanja i vještina kako za instruktore tako i za administrativno osoblje. Međunarodna poslovna škola zahtijeva znanja i vještine u skladu s dizajnom projektnih ponuda te provedbom projekta. Timski rad i koordinirana provedba projektnih zadataka također je poboljšana, kao i naše upravljanje financijama.
Te su sve promjene veliki uspjeh za Međunarodnu poslovnu školu. Jedan od glavnih rezultata je povećano povjerenje zaposlenika u pitanjima provedbe i razvitka europskih projekata i projekata pod operativnim programima u Bugarskoj.

Projektni tim: Gdje u budućnosti vidite svoju europeiziranu organizaciju?

Prof. Teodora Georgieva: Međunarodna poslovna škola će proširiti svoju međunarodnu i europsku mrežu partnera na zajednički viši stupanj i stalno obrazovanje. Škola će također služiti kao središnjica za transnacionalnu suradnju sa partnerima u obrazovanju na zapadnom Balkanu te kao središnjica za prijenos tehnologije za europske projekte.

Projektni tim: Što biste savjetovali drugim organizacijama za bolje upravljanje njihovim procesima europeizacije i internacionalizacije?

Prof. Teodora Georgieva: Ne plašite se aktivnog uključivanja u međunarodnu suradnju. Neposredan je pristup najbolji način za učenje. Uložite također u osposobljavanje svojih zaposlenika te praćenje mogućnosti za financiranje europeizacije. Planirajte ljudske resurse i financije za uspješan proces europeizacije.