Standardi

Europeiziraj

Standardi kvalitete

Organizacije koje započinju s planiranjem i provedbom internacionalnih aktivnosti otkrit će da to predstavlja nove izazove. Standardi usmjereni na internacionalne aktivnosti pomoći će Vam da osigurate visoku kvalitetu već od prvoga dana provedbe europskih aktivnosti i suradnje s internacionalnim partnerima.

Ovdje ćemo Vam predstaviti standarde za internacionalni rad za koje smo, ili sami pomogli u njihovom razvoju ili ih provjerili i verificirali u praksi. Ovaj popis standarda će se redovito dopunjavati.

I. Kodeks etičnosti za EU projektni menadžment (Code of Ethics for EU Project Management)

Kodeks etičnosti (The Code of Ethics) je zbirka principa i vrijednosti za pojedince i organizacije koji su uključeni u EU projektni menadžment. On detaljno opisuje koje potrebne vještine i znanja treba posjedovati EU projektni menadžer ukoliko želi uspješno provoditi EU projekte. Cilj Kodeksa etičnosti je doprinijeti stalnoj optimizaciji unutar EU projektnog menadžmenta.

Potpisivanjem Kodeksa etičnosti, pojedinci i organizacije potvrđuju da provode EU projekte u skladu sa specifičnim zahtjevima kvalitete.

Potpišite Kodeks etičnosti za EU projektni menadžment: Na web-stranici EU-Fundraising Association e.V. možete dobrovoljno pristupiti personaliziranom Kodeksu etičnosti.

Javna zbirka potpisnika: Možete pogledati koje su osobe i koje organizacije već potpisale Kodeks etičnosti ovdje.