Projekt

Miről szól

Az Európanizáció projekt

Az Európanizáció EU projektet azzal a céllal hoztuk létre, hogy a szervezeteknek segítséget nyújtsunk európai útjukon egy online önértékelési eszköz segítségével, amely részletes, személyre szabott ajánlásokkal fogja őket ellátni a jövőbeni szükséges lépésekre vonatkozóan. A projekt az Erasmus+ program keretén belül került finanszírozásra, megvalósításában az elmúlt két évben 7 partner szervezet vett részt 5 európai országból.

A projektet az Erasmus+ Program NA-BiBB Nemzeti Ügynöksége “Helyes Gyakorlat Példája” kitüntetéssel díjazta.

A 2014-2020 közötti programozási időszakra igen ambiciózus célokat tűzött ki az Európai Bizottság az Erasmus+ program tekintetében: megközelítőleg 4 millió európai vegyen részt külföldön formális és nem formális oktatásban, Európán belül pedig jöjjön létre 125 000 nemzetközi európai partnerség. Különös hangsúly helyeződik azokra az “újonc” szervezetekre, amelyek még nem vettek részt európai vagy transznacionális projektekben.

Számos szervezet azonban nem kellőképp felkészült ezen célok elérésére, illetve az Európanizációs stratégiák megvalósítására. Gyakran okoz problémát bizonyos képességek hiánya a humán erőforrás, illetve más működési, műszaki vagy pénzügyi területeken. Az Európanizáció projekt keretében kidolgozott online önértékelési eszköz segítségével a szervezetek egyértelműen beazonosíthatják a nemzetközi munkához nélkülözhetetlen kompetenciákat. Emellett rávilágít a szervezetek erősségeire és gyengeségeire, és segíti őket készségeik fejlesztésében.

Az önértékelési eszköz szektortól (szakképzés, felnőttképzés és egyéb más terület) függetlenül alkalmazható, minden európai országban, és minden típusú szervezet számára (állami, magán, non-profit), legyen szó akár helyi, regionális, nemzeti, vagy nemzetközi szinten aktív szervezetről.

A projekt elvárt hatása az, hogy segíti az oktatási intézményeket az Európanizációjuk során, valamint támogatja a sikeresebb és fenntarthatóbb Európanizációs és nemzetköziesedési stratégiák létrejöttét.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg az Erasmus+ Program KA2 Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje keretén belül.

“Európanizáció – Szervezeti Önértékelési Eszköz az Oktatási Intézmények Európanizációs szintjének Mérésére”
Projekt száma: 2014-1-DE02-KA200-001539