Partnerek

Miről szól

Ki áll az eszköz mögött?

A projektötlet az emcra GmbH-tól származik, melyhez hét szervezet csatlakozott Németországból, Bulgáriából, Ciprusról, Magyarországról és Horvátországból.

A partnerek közül négyen nagy tapasztalattal rendelkeznek az európanizációs folyamatról, hatan pedig szervezetfejlesztésben rendelkeznek kiemelkedő tapasztalattal. A partnerek mindegyike nyújt képzési és oktatási szolgáltatásokat, és érdekeltek a tagjaik/ügyfeleik európanizációs folyamatának elősegítésében, támogatásában. A partnerek eddigi tapasztalataikra hagyatkozva teljes mértékben egyetértenek a tekintetben, hogy az Európa felé történő nyitás javítja az oktatási intézmények teljesítményét.
Ezzel az elvvel összhangban, a partnerek tudásukat és szakértelmüket egyesítve kifejlesztették az online önértékelési eszközt. Az emcra GmbH koordinálásával a projekt partnerek egyenlő mértékben vettek részt az összes projekt tevékenységben.

emcra - Europa aktiv nutzen

emcra - Europa aktiv nutzen

Németország
emcra.eu

Az emcra GmbH egy vezető tanácsadó és oktatási cég, mely a köz-, nemzeti és európai finanszírozású projektekre és projekt menedzsmentre fókuszál. Az emcra GmbH támogatja az európanizáció útjára lépő szervezetek szervezetfejlesztését.

2002 óta az számos közintézmény, vállalkozás, alapítvány és szervezet európanizációs folyamatát kísérte nyomon és támogatta azok nemzetközi stratégiáinak fejlesztését.

Az emcra GmbH regisztrált szakképzési és felnőttképzési oktatási intézmény, mely fejleszti a nemzeti és európai projektekben való részvételhez nélkülözhetetlen kompetenciákat. Az emcra GmbH továbbá olyan szervezetfejlesztési képzéseket kínál, melyek alkalmazzák a “szervezeti érettség” koncepcióját.

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association

Németország
eu-fundraising.eu

Az EU-Fundraising Association e.V. (EUFA) egy Európa orientált szervezet, mely aktívan promótálja az európai országok közötti szoros együttműködést. A 2010-ben regisztrált non-profit szervezet egy több, mint 100 egyént és szervezetet számláló dinamikusan fejlődő hálózat.

Az EUFA egyik fő feladata az európai integráció és az európai állampolgári tudat erősítése. Munkájával arra ösztönzi az egyéneket és a szervezeteket, hogy az európaiság mentén gondolkodjanak és végezzék munkájukat. Az EUFA ily módon támogatja a stakeholderek közötti európai együttműködések szakszerűbbé tételét.

Ilyen megfontolásból segíti a közös minőségbiztosítási standardok fejlesztését az EU-hoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtásánál. Az EUFA továbbá az EU finanszírozás és EU projektek témakörében szervezett szemináriumokat tanúsító hatóság is, valamint az EU projektmenedzsment etikai kódexének társszerzője is, melyet 8 európai országból származó partnerek együtt dolgoztak ki.

Az EUFA saját európai projekteket is megvalósít és része több európai konzorciumnak.

European Center for Quality

European Center for Quality

Bulgária
ecq-bg.com

A European Center for Quality Ltd. (ECQ) egy 2001-ben alapított tanácsadó cég. Két fő területen nyújt kiemelkedő szolgáltatásokat: különböző EU programok által finanszírozott projektek írása és menedzsmentje, valamint nemzetközi minőségbiztosítási sztenderdek bevezetése.

A cég szorosan együttműködik számos külföldi partnerrel, beleértve az oktatási intézményeket és egyetemeket, képesítési központokat, nem kormányzati szervezeteket és konzultációs cégeket stb.

Az ECQ nagy tapasztalattal végzi a KKV szektor vezetőinek és dolgozóinak képzését a különféle minőségbiztosítási sztenderdek alkalmazásával kapcsolatban. Megalakulása óta az ECQ Kft. több, mint 70 vállalkozás és több, mint 13 község projektjének megírását és/vagy menedzsmentjét valósította meg. Az EU oktatási programjainak keretén belül megvalósított projektjeinek száma meghaladja a 15-öt.

A Posztgraduális Tanulmányok Intézete

A Posztgraduális Tanulmányok Intézete

Bulgária
ips.bg/en

A Posztgraduális Tanulmányok Intézete (Institute for Postgraduate Studies- IPS) 1990-ben alakult meg Szófiában. Az intézet a Nemzeti és Világgazdasági Egyetem divíziójaként működik.

Hét képző központon keresztül nyújt posztgraduális és szakmai képzéseket több mint 1100 bolgár és külföldi diák számára. A hét képző központ a következő: Nemzetközi Üzleti Központ, Politikai és Üzleti Központ, Pénzügyi és Számviteli Központ, Menedzsment Készségfejlesztő Központ, Minőségbiztosítási Központ, Nemzetközi Projekt Központ és a Szakképzési Központ.

Az IPS számos felső- és középvezetővel dolgozik együtt a magán- és közszférából, vállalkozókkal, közigazgatásban dolgozókkal, társadalmi szférában dolgozó szakértőkkel és diákokkal is folytat együttműködéseket.

Az IPS több, mint 30 EU projektben vett részt koordinátorként is partnerként is.

The Cyprus Project Management Society

The Cyprus Project Management Society

A Cyprus Project Management Society (CPMS) 2008-ban alakult non-profit szervezet, melynek célja a nemzetközi projekt menedzsment sztenderdek, eljárások és minősítések promótálása Cipruson, valamint a projekt menedzsment kultúra vállalati és társadalmi alkalmazásával járó előnyök népszerűsítése.

A CPMS a nemzeti szövetsége a Nemzetközi Projekt Menedzsment Szövetségnek (International Project Management Association – IPMA), amely a legismertebb, világszerte több, mint 60 tagot számláló projekt menedzsment föderáció.

2012 óta a CPMS aktívan részt vesz EU projektekben, felhasználva a projekt menedzsment és tervezés, pénzügyi menedzsment és üzleti sztenderdek (ISO) területén szerzett szakértelmét. A CPMS a ciprusi oktatási és képzési szektor multiplikátora is egyben.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi

A Csongrád Megyei Kereskedelmi

Magyarország
csmkik.hu/en

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak száma megközelítőleg 1500. Tagjai a kereskedelem, ipar, szolgáltatói és kézműves szektor képviselői, akik a megye GDP-jének közel 60%-át adják.

A kamara feladatai közé tartozik tagjainak segítése a gazdálkodói környezet jobbá tétele által, gazdasági elemzések és előrejelzések nyújtása, az üzleti kapcsolatok erősítése és bővítése, a szakképzés koordinálása, jogi, adózási és egyéb ügyekben nyújtott tanácsadás.

Kamaránk a befogadó szervezete az Enterprise Europe Network Dél-alföldi Irodájának (EEN), melynek 600 irodája van a hálózaton belül több, mint 50 országban. A Hálózat célja a KKV szektor nemzetköziesedésének és európanizációjának elősegítése (kifejezett hangsúlyt fektetve a fiatal vállalkozókra).

2011 óta a kamara 13 EU projekt megvalósításában vett részt.

A Dunai Svábok Szervezete a Német Szövetség

A Dunai Svábok Szervezete a Német Szövetség

A Dunai Svábok Szervezete a Német Szövetség (German Association – GA) horvát tagszervezete. Az 1992-ben megalakult szervezet a legnagyobb horvátországi képviselete az évszázadok óta ott élő osztrák és német kisebbségnek.

A Német Szövetség (GA) 2011 óta tagja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN), mely az őshonos civil társadalom, nemzeti kisebbségek, regionális vagy kisebbségi nyelvek európai képviseletét ellátó ernyőszervezet, amely továbbá tagja az Európai Német Kisebbségek Munkacsoportjának is.

Szakértelme és kisebbségekkel foglalkozó projektjei révén a Német Szövetség (GA) feladata az “Európanizáció” projekten belül a horizontális elvek megvalósulásának biztosítása, például azáltal, hogy teszteli az online eszköz non-diszkriminatív jellegét.