GYIK

Miről szól

1. Milyen részekből áll az Online Önértékelési Eszköz?

Az önértékelési eszköz hét tematikus blokkot tartalmaz, melynek mindegyike egy-egy, európanizációs, illetve nemzetköziesedési szempontból fontos témát dolgoz fel. Négy szituációs leírást tartalmaz minden kérdés, amelyikből az Ön szervezetére leginkább jellemzőbbet kell választani.

2. Milyen információkat tartalmaz az eszköz által rendelkezésre bocsátott értékelés?

A tematikus blokkok kitöltését követően a válaszok alapján egy értékelést kap a felhasználó, mely tartalmazza a szervezet jelenlegi Európanizációs szintjét. Ez az értékelés kitér egyenként a tematikus blokkokra, valamint egy átfogó, összesített eredményt is tartalmaz. Emellett a felhasználó ajánlásokat is kap az Európanizációs folyamat minél sikeresebbé tételére, kitérve mind az egyedi tematikus blokkokra, mind pedig a szervezet általános eredményeire. Az eszköz továbbá lehetőséget biztosít az Európanizációs eredmények anonim összehasonlítására is az eszköz felhasználói között.

3. Milyen hasznot hoz a nemzetköziesedés a szervezetem számára?

Az Európanizáció, illetve a nemzetköziesedés lehetőséget biztosít a szervezet fenntartható fejlődésére, például az új tudáshoz, új piacokhoz és forrásokhoz való hozzáférés által, de természetesen a humán erőforrás fejlesztésére, illetve a szervezet hírnevének öregbítésére is rendkívül pozitívan hat. Bővebb tájékoztatást a nemzetköziesedés szervezetekre gyakorolt pozitív hatásairól itt találhat. Más szervezetek sikertörténeteit is megismerheti itt.

4. Mit is jelent egy szervezet Európanizációja?

Szervezetfejesztési szempontból az Európanizáció azt a folyamatot jelenti, amelyet egy szervezet annak érdekében kezdeményez, hogy Európán belül nemzetközi kontextusban sikereket érjen el. Egy olyan szervezet számára, amely az eddigiek során inkább nemzeti szinten végezte tevékenységét, az európanizáció egy változás folyamatot fog eredményezni, amely számos területre kihat, kezdve a szervezeti stratégiától egészen a pénzügyi tervezésig és humán erőforrás fejlesztésig (lásd még a 7. kérdést).

5. Van-e különbség a szervezet Európanizálódása és nemzetköziesedése között?

Nem, hiszen a választott megközelítési módszer azonos. Azt azonban meg kell említeni, hogy a “nemzetköziesedéssel” szemben az “Európanizáció”sokkal inkább az Európán belüli nemzetközi együttműködéskre fókuszál.

6. Miként járul hozzá az önértékelési kérdőív a szervezetem nemzetköziesedési stratégiájának kidolgozásához?

Az önértékelési eszköz kitöltését követően három fontos információt fog kapni:

  • Azoknak a témáknak az áttekintése, amelyek az Ön szervezetének Európanizációs folyamata szempontjából fontosak.
  • Annak tudatosítása, hogy az Ön szervezete jelenleg hol tart az Európanizációs folyamatban.
  • Ajánlások, amelyek az Ön jelenlegi helyzetét veszik alapul.

Ezek az információk nélkülözhetetlenek az Európanizációs stratégia kidolgozásához.
Azt javasoljuk, hogy egy szervezeten belül többen is töltsék ki az önértékelési kérdőívet,egymástól függetlenül. Az eredmények, legyenek azok akár hasonlóak, vagy eltérőek, konstruktív beszélgetéseket fognak ösztönözni a stratégia kidolgozásához.

7. Melyek az önértékelési eszköz tematikus blokkjai, és miért lettek éppen ezek kiválasztva?

Az önértékelési eszköz az alábbi hét tematikus blokkot tartalmazza:

  • Szervezeti kultúra, küldetés és jövőkép: a szervezet küldetés- és jövőképe a szervezeti stratégia alapját képezik, éppen emiatt rendkívül fontosak az Európán belüli nemzetközi munka irányítása szempontjából. A szervezeti kultúra befolyásolja, hogy az érintettek mennyire fogják támogatni ezt a változásfolyamatot.
  • Vezetés, stratégia, menedzsment: az előremutató vezetés, a szervezeti célok megvalósulását támogató stratégia és a jó operatív menedzsment az adott szervezet olyan tevékenységei, amelyek mind részét képezik az Európanizációs folyamatnak.
  • Humán erőforrás (HR) management: a humán erőforrás menedzsment az Európanizációs folyamat egyik kulcsfontosságú témája, hiszen a sikeres nemzetközi együttműködések elengedhetetlen alapfeltétele a megfelelő kommunikáció és az olyan dolgozói csoportok, akik értik az európai kulturális különbségeket.
  • Projekt menedzsment: az az eszköz, amellyel szisztematikusan tudjuk saját ötleteinket megvalósítani, és fenntartható eredményeket vagyunk képesek elérni. Ezeknek az eljárásoknak az ismerete rendkívül fontos mind a nemzetközi projektek, mind pedig az Európanizáció, mint szervezetfejlesztési projekt szempontjából.
  • Pénzügyi alkalmasság, pénzügyi menedzsment: rendkívül fontosak a nemzetközi munkához szükséges befektetések, és a nemzetközi gazdasági feladatok szakmai ellenőrzésének szempontjából.
  • Együttműködés és külső kommunikáció: a nemzetköziesedési stratégia sikeres megvalósulásához szükség van a nemzetközi kapcsolatok megerősítésére, szorosabbá tételére, hiszen helyi támogatottság nélkül külföldön szinte lehetetlen saját termék- vagy szolgáltatási ajánlattal előállni, vagy ha mégis, rendkívül magas tranzakciós költségek mellett.
  • Európai dimenzió: minden európai szervezetre hatnak bizonyos európai keretek. Ezek az EU szintjén meghatározott keretek szabályozzák a szervezetek működését. Ezért is fontos, hogy kellő figyelmet fordítson az adott standardok és jogszabályok mind nemzeti, mind pedig európai szintű ismeretére.

8. Az önértékelési eszköz segítségével könnyebb–e partnereket találni az EU projektjeinkhez?

Az önértékelési eszköz foglalkozik az “Együttműködés és külső kommunikáció” témakörével is. Az önértékelés alapján az erre a területre adott ajánlások kitérnek majd arra, hogy hogyan hozzon létre olyan nemzetközi kapcsolatokat, amelyek partnerségeket eredményeznek az európai és a nemzetközi tevékenységek végzéséhez.

9. Ingyenes-e az önértékelési eszköz használata?

Igen. Az önértékelési eszköz létrejöttét az EU Erasmus+ programja támogatta. Az önértékelési eszköz használata a felhasználók részére teljes mértékben ingyenes.

10. Milyen szervezetek számára alkalmas az önértékelési eszköz?

Az önértékelési eszköz egy szektor specifikus elemzést fog tartalmazni a hozzá tartozó ajánlásokkal azon szervezetek részére, akik szakképzéssel és felnőttképzéssel foglalkoznak. Mivel az Európanizációs folyamata a szervezet számos területére hat, az önértékelési eszköz ezekre a területekre épül (lásd 7. kérdés). Ezek a területek más tevékenységű szervezeteknél is megtalálhatóak, éppen ezért az önértékelési eszközt más szektorban dolgozók is használhatják.

11. Ki töltse ki az önértékelő eszközt egy szervezeten vagy vállalkozáson belül?

Az önértékelést a szervezet vagy vállalkozás bármely tagja kitöltheti. Azt javasoljuk, hogy többen is töltsék ki egy szervezeten belül, egymástól függetlenül. Az eredmények hasznos alapját képezik majd az Európanizációs stratégia kidolgozására irányuló konstruktív beszélgetéseknek.

12. Hogyan készüljek fel az önértékelésre és milyen dokumentumokra lesz szükségem?

A sikeres önértékeléshez arra van szükség, hogy a kitöltő jól ismerje a szervezetet, és őszintén mérje fel a szervezet helyzetét a kitöltés során. Semmilyen plusz dokumentumra nem lesz szükség a kitöltés során.

13. Mennyi időt vesz igénybe az önértékelési eszköz kitöltése?

Az önértékelési eszköz kitöltése körülbelül 30 – 45 percet vesz igénybe.

14. Van-e lehetőség arra, hogy csak egy-egy adott tematikus blokkot töltsön ki a felhasználó?

Nem, az Európanizáció egy olyan téma, amely a szervezet egészét érinti. Ezért is választottunk egy olyan módszert, amely a szervezetet egészében értékeli. Az átfogó értékeléséhez az összes tematikus blokkot ki kell tölteni.

15. A kitöltés megszakítható-e, és azt követően van-e lehetőség annak folytatására?

Ezt követően, írja be a felhasználónevét és a választott jelszót. Ezekkel a későbbiek folyamán is hozzáférhet az önértékeléshez.

16. Meg lehet tekinteni a kérdéseket és a lehetséges válaszokat az önértékelés megkezdése előtt?

Nem. A kérdésekhez és a hozzájuk tartozó válaszlehetőségekhez csak a belépést követően lehet hozzáférni.

17. Elmenthetőek-e az önértékelés eredményei?

Amennyiben elmentette az önértékelés eredményeit, azok a későbbi belépésekkor is elérhetőek maradnak.

18. Hogyan történik szervezetem Európanizációs szintjének értékelése?

A négy szituációs leírás mindegyikéhez tartozik egy adott pont. Az Ön által választott válaszok alapján adódnak össze mind a tematikus blokkokra kapott pontok, mind pedig az össz pontszám. A pontszámok alapján fogja megkapni a szervezet jelenlegi Európanizációs szintjére vonatkozó értékelést. Ez az értékelés kiterjed mind az egyedi tematikus blokkokra mind pedig az összpontszámra. Az összes téma és tematikus blokk ugyanolyan súlyozással vesz részt a szervezet általános értékelésének kialakításában.

19. Hogyan értelmezze a szervezetem az eredményeket?

Az önértékelés eredménye tükrözi a szervezet Európanizációs jelenlegi helyzetét. Ennek az értékelése alapján kapja meg a szervezet a további fejlődésre irányuló ajánlásokat. Az adott szervezet különféle fejlődési szakaszokban lehet, amely magukban nem “jók”, vagy “rosszak”. Az előremutató gondolkodásmód az, ami a fejlődési folymatot előre fogja mozdítani a szervezeten belül.

20. Eredményeimet és a rám vonatkozó ajánlásokat közzétehetem-e?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az önértékelés eredményei, illetve a kiértékelést követő javaslatok Creative Commons Attribution ShareAlike License Version 4.0 (CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode hatálya alá tartoznak. Erről bővebben a Használati feltételekről, illetve az Lenyomatról részben olvashat.

21. Hogyan valósul meg a bizalmas adatkezelés?

Az EU-Fundraising Association e.V. rendkívül komolyan veszi az adatbiztonság kérdését. Szeretnénk, ha tudná, ha adatai bármilyen formában tárolódnak, és azt is, hogy hogyan használjuk őket. A bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályok betartása érdekében megtettük e kellő technikai és szervezeti intézkedéseket. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi politikánkat.

22. Milyen sztenderdekre épül az önértékelési eszköz?

Az önértékelési eszköz a szervezetfejlesztési és változásmenedzsment szakterületekre épül, valamint arra az átfogó, gyakorlati know-how-ra, amelynek középpontjában a szervezetek nemzetköziesedése áll. Ezt a tudást alátámasztotta még az a felmérés is, amelyet Európa szerte 520 résztvevő töltött ki a célcsoportból. Emellett a konzorciumon belül felhasználtuk azt a szakértelmet, amellyel a “nemzetköziesedés” és a “stratégiai menedzsment” területén rendelkezünk.

23. Ki fejlesztette ki az önértékelési eszközt?

Az önértékelési eszközt az “Európanizáció – Online Önértékelési Kérdőív a képző intézmények Európaniciójának mérésére” (“Europeanisation – Organisational Maturity Assessment Tool for the Europeanisation) című EU projekt keretében került kidolgozásra. Hét szervezet Bulgáriából, Horvátországból, Ciprusról, Németországból és Magyarországról volt a megalkotója az eszköznek. Ebből négy szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik az Európanizáció, hat pedig a szervezetfejlesztés területén. Az összes érintett szervezet végez képzéseket, és prioritásnak tekinti a tagjaik és ügyfeleik Európanizációját. A tudásmegosztás központi elvével összhangban a partnerek közösen együttműködve, saját szaktudásukat felhasználva járultak hozzá az eszköz létrejöttéhez.

24. Szükséges-e külső segítség az Európanizációs vagy nemzetköziesedési stratégia kidolgozásához?

A szervezet saját nemzetköziesedését nem bízhatja harmadik félre. Mindemellett a külső segítség járhat előnyökkel: így például a külsősök könnyebben kezelik a szervezeten belüli tabu témákat. Szakértelmüknek köszönhetően gyorsan beazonosítják a várható akadályokat, illetve azokat a területeket, amelyekkel nem foglalkozik a szervezet elég alaposan. Külső szakértő bevonása előrelendítheti a szervezet nemzetköziesedési törekvéseit azáltal, hogy így biztosan nem kerül le a napirendről a napi rutinfeladatok végzése közben. A külső szakértők és segítség bevonásáról bővebben itt olvashat.

25. Kihez fordulhatok, ha technikai gondokat tapasztalok az eszköz használata közben?

Amennyiben technikai jellegű problémával szembesül az online platformon, kérjük, jelezze azt az EU Fundraising Association e.V. felé a kontakt lap kitöltésével.

Amennyiben további kérdése van az önértékelési eszközzel kapcsolatban, kérjük, keressen bennünket az alábbi email címen: info@emcra.eu