Gospodarska i industrijska komora županije Csongrad

Priče o uspjehu / Studija slučaja

Gospodarska i industrijska komora županije Csongrad – CSMKIK
Mađarska
www.csmkik.hu

Prijenos modela dvostrukog obrazovanja uz pomoć EU projekta

Važno je brzo reagirati na promjene

Gospodarska i industrijska komora županije Csongrad broji više od 1200 članova iz sektora trgovine, industrije i obrtništva. Najvažniji zadatak je podržati predstavnike u poslovnom sektoru kroz pružanje gospodarskih prognoza i analiza, poboljšavajući poslovno okruženje, gradeći pouzdane poslovne odnose te koordinirajući zadatke u okviru stručnog obrazovanja i sektora obuke. Naša Komora je domaćin Enterprise Europe Network, jedinoj mreži u Europskoj Komisiji koja podržava srednje i malo poduzetništvo. Obrazovna uprava komore je odgovorna za provedbu javnih zadataka koji su povezani sa stručnom obukom. Uprava koordinira raspored pripravnika unutar tvrtki koje pružaju praktičnu obuku. Ona također nadzire i certificira mjesta na kojima se provodi obuka.

Mađarska vlada je 2011. godine postavila cilj preustroja stručnog osposobljavanja temeljem njemačkog dualnog strukturalnog modela, što znači kombiniranje pripravničkog staža unutar tvrtke sa stručnim osposobljavanjem u strukovnoj školi. Komora se sučeljava sa činjenicom da tvrtke nisu niti spremne za ovakve promjene, niti su tehnički adekvatno pripremljene. Jednostavno, ne znaju kako se nositi s novom situacijom.

Brza reakcija Komore u korist srednjeg i malog poduzetništva

S obzirom kako je jedna od glavnih zadaća Komore integracija najnovijih znanja u lokalnu stručnu izobrazbu, odlučili smo zagolicati taj problem tako što smo predali projekt Leonardo da Vinci Mobilnost u okviru Lifelong Learning Programme. Naš je cilj kroz to bio omogućiti mobilnost 24 predstavnika iz tvrtki koje nude praktične mogućnosti obuke za pripravnike u obliku jednotjednog studijskog putovanja u Njemačku.

Konkretni cilj studijskog putovanja bio je dobiti bolji uvid u njemački dvostruki obrazovni sustav kao model koji će biti usvojen u Mađarskoj, shvatiti inovativna organizacijska rješenja i istražiti kako se mogu primijeniti na naše potrebe. Tijekom profesionalnog putovanja, sudionici su imali prilike vidjeti kako njemački dualni obrazovni sustav funkcionira u stvarnim životnim uvjetima. Sudionici su učili o njemačkom modelu obrazovanja odraslih osoba, posjetili su školsku radionicu, vidjeli nekoliko inovativnih metoda za teorijske i praktične procese učenja te susreli tvrtke koje su aktivno uključene u pružanje praktične stručne obuke pripravnicima.

Opipljivi rezultati prijenosa obrazovnog modela

Kao rezultat ove mobilnosti, mađarske tvrtke koje su sudjelovale u studiji, počele su provoditi dobru njemačku praksu u svojim svakodnevnim predavačkim aktivnostima. Nadalje, ugledni stručni predstavnici su se počeli ponašati kao multiplikatori na vlastitim područjima. Usvajanjem njemačkog modela u mađarskim uvjetima, kakvoća i kvantiteta praktične obuke porasli su i u županiji. Praktična orijentacija stručnog obrazovnog sustava također se pojačala, kao što je narastao i broj tvrtki koje aktivno sudjeluju u praktičnoj obuci pripravnika.

Europeizacija vodi ka uspjehu

“Zahvaljujući Lifelong Learning Programme Europske Komisije, uspjeli smo u stjecanju iskustva i razmjeni dobrih primjera iz prakse, a ta su iskustva imala izvrstan učinak na tvrtke koje su aktivno radile u okviru zadanog industrijskog sektora. Predstavnici kompanije ne bi bili u mogućnosti vidjeti i iskusiti sva profesionalna i inovativna dostignuća sami za sebe, bez organiziranog pristupa kojega je osigurao sam projekt. Vjerujemo kako smo od ove jedinstvene prilike svi imali koristi, ne samo poduzetnici koji su sudjelovali, već također i polaznici i županija općenito, s obzirom kako su pripravnici često dobili ponudu za zaposlenje u istoj tvrtki gdje su odradili svoj pripravnički staž. Na taj način, poslodavac je ranije upoznao radnika, pa se dugoročno smanjuje i stopa nezaposlenosti.“ – izjavio je voditelj projekta u Komori.