Carla Duarte

Priče o uspjehu / Intervju

Centar za poslovne inicijative Beira Aguieira – IEBA
Portugal
www.ieba.org

Projektni tim: Kako vi osobno doživljavate termin europeizacije te kako ga vidite primijenjenog u vašoj organizaciji?

Carla Duarte: Vjerujemo kako je europeizacija proces sudjelovanja u Europskoj uniji kroz planiranje i provedbu europskih partnerskih projekata, udruživanja europskih udruga i umreženja sa organizacijama i profesionalcima u različitim europskim zemljama. Za IEBA-u, to uključuje stvaranje mogućnosti za portugalske građane i organizacije (tvrtke, udruge, općine itd.) tako da mogu sudjelovati u europskim aktivnostima, inicijativama i projektima, posebno u onima koje uključuju europske mobilnosti i razmjene koje su organizirane u drugim europskim zemljama.

Projektni tim: U kakve europske poslove je uključena IEBA?

Carla Duarte: IEBA trenutno sudjeluje u tri europska projekta koje financira program Erasmus+ u okviru Općih naputaka i programa za „Obrazovanje, obuku, mladež i sport“. Tijekom proteklih 20 godina, IEBA je sudjelovala u 85 razvojnih i društveno inovativnih projekata, od kojih je 51 projekt proveden na nacionalnoj razini a 34 projekta diljem Europe. Programi u europskim okvirima bili su ‘Employment & ADAPT’, ‘EQUAL’, ‘Leonardo da Vinci’ (pilot projekti, referentni materijali i mobilnosti), ‘Grundtvig’ (pripremni posjeti, partnerstva za učenje i multilateralni projekti), ‘Life Long Learning’, ‘Interreg III B Sudoe’, ‘eLearning Initiative’, ‘IEE Intelligent Energy Europe EFS Social Dialogue’, ‘Europe for Citizens’, ‘European Rights and Citizenship’, ‘Youth’, ‘Sports’, ‘Progress’ te ‘Erasmus+’.

Projektni tim: Ima li vaša organizacija strategiju europeizacije ili internacionalizacije?

Carla Duarte: Da! IEBA ima interni ured koji je posvećen promidžbi projekata i ostalim inicijativama kako bi ispunio potrebe građana, zajednica, organizacija i regija u skladu sa nacionalnim i europskim pravilnicima i programima te sa strategijama lokalne i regionalne samouprave.

Projektni tim: Koji su najveći izazovi s kojima se IEBA susrela u svojem dosadašnjem europskom angažmanu?

Carla Duarte: Najveći je izazov bio shvatiti i stvoriti suglasje između multidisciplinarnih i kulturalno različitim radnih timova.

Projektni tim: U kojim područjima poslovanja vaše organizacije je europeizacija do sada imala najveći utjecaj?

Carla Duarte: Najveći utjecaj europeizacije u IEBA-i se pokazao u novopronađenoj sposobnosti lociranja partnerske organizacije u skoro svakoj europskoj zemlji, stvaranje internog tima za potrebnim kompetencijama za rad u multikulturnim europskim kontekstima te sposobnost za planiranjem i provedbom europskih projekata u područjima koja su ruralna i manje razvijena nego naša vlastita.

Projektni tim: Gdje u budućnosti vidite vašu europeiziranu organizaciju?

Carla Duarte: IEBA želi nastaviti razvijati svoju sposobnost rada na europskoj razini tako što će se uključiti u više različitih europskih programa, stvarati nova partnerstva i mreže sa više profesionalaca i organizacija iz cijele Europe te uključujući više vlastitih ljudskih resursa i više portugalskih građana i organizacija.

Projektni tim: Koji bi bio vaš savjet drugim organizacijama koje još provode proces europeizacije i internacionalizacije?

Carla Duarte: Moj bi se savjet odnosio na primjenu stalne obuke od samoga početka, kako biste pomogli svojim zaposlenicima pri stjecanju kompetencija potrebnih za proces europeizacije i internacionalizacije. Također pomaže redovito sudjelovanje u mrežnim grupama kojima možete vjerovati, s obzirom da su one odličan put ka razvoju veza a organizacijama iz različitih europskih zemalja. Također preporučam uključivanje u europsku asocijaciju i stupanje u kontakt sa vašom nacionalnom agencijom za europske projekte, kao i sa punktovima nacionalnih informacija i europskim uredima. Dobra početna točka je i uspostava veza sa predstavništvima u Bruxellesu koji se odnose na vašu državu ili regiju.