Συμβουλές

Εξευρωπαϊσμός

Eπιτυχή διεθνοποίηση του οργανισμού σας

Το να διαχειρίζεστε σωστά τον Εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση ενός οργανισμού είναι ένα πολύπλοκο έργο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ανοίξει ένα ευρύ φάσμα παροχών, αλλά επίσης περιλαμβάνει και πολλές προκλήσεις (τα 5 οφέλη και 5 προκλήσεις συνοψίζονται εδώ). Μην διστάσετε να μαθαίνετε από τις εμπειρίες των άλλων: να εμπνέεστε από τις ιστορίες επιτυχίας τους και να μην αναπαράγετε τα λάθη τους. Προσδιορίστε τους οργανισμούς που ξέρετε ότι έχουν επιτύχει σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είναι σε θέση να σας δώσουν συγκεκριμένες συμβουλές για να συνοδεύσουν αυτές που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Οι περισσότερες από τις 10 συμβουλές που περιγράφονται παρακάτω, προκύπτουν από το συνδυασμό της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των οργανισμών εταίρων του έργου «Εξευρωπαϊσμός» και από μια έρευνα σχετικά με τη διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2015, περιελάβανε 520 άτομα από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πλήρεις και συνοπτικές στατιστικές εκθέσεις από αυτή τη διαδικτυακή έρευνα βρίσκονται εδώ.

Top 10 Συμβουλές

1. Βρείτε αξιόπιστους διεθνείς εταίρους μέσα από το πλησιέστερο κύκλο των επαφών σας.

Είναι πάντα δύσκολο να προσεγγίσετε άγνωστους οργανισμούς εκ του μηδενός και να τους παρακαλέσετε για μελλοντική ομαδική εργασία.

Αρχίστε κοιτάζοντας στο άμεσο κύκλο σας για συνεργασία: προσδιορίστε ποια μέλη του προσωπικού σας έχουν προσωπικές επαφές στο εξωτερικό και ρωτήστε τους ποιους θα πρότειναν ως μελλοντικούς εταίρους.
Στη συνέχεια, ρωτήστε τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς σας εταίρους αν συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους που θα μπορούσαν να συστήσουν. Αποκαταστήστε επαφή με τα μέλη πρώην συνεργασιών εφόσον είναι δυνατόν. Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος αυτή έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερη επιτυχία όταν πρόκειται για εξεύρεση αξιόπιστων εταίρων.

Αν χρειάζεται να ψάξετε πέρα από τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο των επαφών σας, επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα όπως το LinkedIn, έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Σας συνιστούμε την περιήγηση στις υπάρχουσες θεματικές ομάδες που δημιουργήθηκαν και διαχειρίζονται από χρήστες. Η ομάδα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Αναζήτησης Συνεργατών» (EU Projects Partner Search) και μόνο, για παράδειγμα, έχει περισσότερα από 32.000 μέλη. Η ομάδα για το έργο μας «Εξευρωπαϊσμός» (Europeanisation) κέρδισε 800 μέλη μέσα σε μία εβδομάδα από τη σύστασή της.

Εναλλακτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων, όπου πιθανοί εταίροι μπορούν να είναι ορατοί και να επικοινωνήσετε μαζί τους. Λόγω του τεράστιου μεγέθους αυτών των βάσεων δεδομένων, σας συνιστούμε να εργαστείτε με μια στρατηγική και μεθοδική προσέγγιση.

Η πρώτη βάση δεδομένων είναι το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο (EEN-Enterprise Europe Network), ένα δίκτυο 600 εμπορικών επιμελητηρίων και βιομηχανιών, τεχνολογικών κέντρων, πανεπιστημίων και φορέων ανάπτυξης, του οποίου στόχος είναι να βοηθήσει τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) «να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις αλλακτικά ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή». Δεδομένου ότι το δίκτυο αυτό καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 40 χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο σας βήμα είναι να προσδιορίσετε το τοπικό σημείο επαφής σας. Αφού γίνει αυτό, επικοινωνήστε με τους συμβούλους τους και περιγράψτε εν συντομία το έργο Εξευρωπαϊσμού ή διεθνοποίησης σας, έτσι ώστε να μπορέσουν να σας δώσουν περαιτέρω συστάσεις.
Η αντίθετη προσέγγιση λειτουργεί καλά, αν ψάχνετε για συνεργάτες που έχουν βάση σε μια συγκεκριμένη χώρα-στόχο. Αν είστε μια Γερμανική Μικρομεσαία Επιχείρηση που ειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από τα Ουγγρικά μέλη του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου (όπως ο CSMKIK στο Σέγκετ), να συστήσουν Ουγγρικές εταιρείες με παρόμοια προφίλ με το δικό σας.

Εναλλακτικά, απευθυνθείτε στην πύλη διεθνοποίησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Τα μέλη του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν επίσης να περιηγηθούν στην μηχανή «αναζήτησης εταίρων» της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE). Όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας: Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφοριών Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS). Όσοι εργάζονται στον τομέα της νεολαίας να αναζητήσουν με τη βάση δεδομένων Otlas.

Τα παραπάνω είναι ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των επίσημων εργαλείων που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά βασίζονται στην εθελοντική καταγραφή των χρηστών τους.

Μια άλλη μέθοδος για την εξεύρεση αξιόπιστων εταίρων θα μπορούσε να είναι η χρήση δύο εργαλείων διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τα μέλη τους. Το πρώτο εργαλείο είναι η βάση δεδομένων των δικαιούχων Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων (για επιχορηγήσεις και συμβάσεις) και το δεύτερο είναι το μητρώο οργανισμών που «εκπροσωπούν συμφέροντα» στην Ευρωπαϊκή σκηνή. Αυτό το δεύτερο εργαλείο είναι υποχρεωτικό για οργανισμούς προώθησης πολιτικών, αλλά είναι επίσης ανοικτό σε μια ποικιλία οργανισμών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δημόσιων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν βάση σε οποιαδήποτε χώρα. Ορισμένα μέλη είναι οργανισμοί-ομπρέλα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο οποίος αντιπροσωπεύει τις εθνικές ενώσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων σε σχεδόν 50 χώρες. Είναι πιθανό ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι ο επόμενος εταίρος σας. Ακόμα κι αν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενώσεις ως μεσάζοντες για να έρθετε σε επαφή με περισσότερους οργανισμούς.

2. Βασιστείτε στο Αγγλόφωνο προσωπικό σας

Εκτός από πολύ συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας, όπως η περιφερειακή εργασία διασυνοριακού έργου, η πιο κοινή γλώσσα εργασίας των διεθνών και Ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων είναι τα Αγγλικά. Παράλληλα με τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, τα Αγγλικά είναι επίσης η συνήθης γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την ανησυχία τους για πολυγλωσσία.

Οι οργανισμοί που έχουν μια στρατηγική διεθνοποίησης πρέπει, ως εκ τούτου, να εκπαιδεύουν το βασικό προσωπικό τους να μιλά Αγγλικά, ή να προωθήσουν το Αγγλόφωνο προσωπικό τους σε κεντρικές θέσεις. Αν και οι δύο από αυτές τις επιλογές παίρνουν πολύ καιρό ή είναι πολύ ακριβές ή επικίνδυνες για εσάς, τότε θα μπορούσατε να προσλάβετε νέο προσωπικό που κατέχει ήδη τις δεξιότητες αυτές.
Η συνεργασία με γειτονικές χώρες που έχουν την ίδια γλώσσα με σας είναι επίσης μια επιλογή, εάν όμως εργάζονται στα Αγγλικά θα ήταν προβληματικό. Για να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε το επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων του προσωπικού σας θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε Ευρωπαϊκά ισχύοντα πρότυπα όπως το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) ή το Διαβατήριο Γλωσσών, τα οποία είναι συμβατά με το Europass CV. Παράλληλα με αυτό, η Εξέταση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TOEFL) και η Εξέταση της Αγγλικής για τη Διεθνή Επικοινωνία (TOEIC), είναι οι πιο γνωστές εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας.

3. Αδράξτε την ευκαιρία της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αδράξτε την ευκαιρία της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξευρωπαϊσμό σας ή στρατηγική διεθνοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα προϋπολογισμό κατά προσέγγιση των 960 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, με περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ να οποία προορίζονται στο πρόγραμμα Erasmus+. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει έργα στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας και βλέπει προτάσεις έργων να υποβάλλονται κάθε χρόνο από χιλιάδες οργανισμούς σε όλα τα κράτη μέλη. Οι πιο πειστικές προτάσεις λαμβάνουν επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από λιγότερα από 5.000 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Γίνε ένας από αυτούς! Για την περίοδο 2014-2020 μόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη φιλοδοξία να υποστηρίξει 125.000 ιδρύματα μέσω των «Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων», προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα των 2 εκατομμυρίων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να καταστεί δυνατόν για 650.000 μαθητές επαγγελματικής κατάρτισης και για 800.000 καθηγητές, δασκάλους, εκπαιδευτές, εργαζομένους στην εκπαίδευση και εργαζομένους σε θέματα νεολαίας να μάθουν, να διδάξουν και να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό.

Πάρτε κάποιες εξωτερικές συμβουλές, αν θέλετε να κάνετε τη διαδικασία για αίτηση επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματική. Ο Οργανισμός Συλλογής Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFA), είναι μια οργάνωση ομπρέλα για Ευρωπαίους επαγγελματίες και οργανισμούς, που ειδικεύονται σε αυτή την αρχή και μπορεί να συστήσει συμβούλους και εκπαιδευτικούς φορείς.

4. Καθιέρωση σχέσεων με χορηγούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο προφανής οικονομικός υποστηρικτής του Εξευρωπαϊσμού των μελών της. Οργανισμοί κάθε είδους, όχι μόνο εκείνοι που επιδιώκουν στόχους γενικού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση, αν τα έργα τους καταπιάνονται με κεντρικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνονται σε σχετικές στοχευμένες ομάδες.

Περαιτέρω θεσμικοί χορηγοί, όπως εθνικές, περιφερειακές ή δημοτικές αρχές, διεθνείς οργανισμοί, ιδρύματα, επενδυτικές τράπεζες και ιδιώτες χορηγοί, μπορούν επίσης να παρέχουν επιδοτήσεις, δάνεια και εισφορές σε είδος, για την υποστήριξη των στρατηγικών διεθνοποίησης ή Εξευρωπαϊσμού. Προσδιορίστε αυτές τις ομάδες, διαβάστε τις εκθέσεις της αποστολής τους και τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης και παρακολουθήστε διαλέξεις και ενημερωτικές συναντήσεις. Παρακολουθήστε τις εκκλήσεις τους για προτάσεις και τυχόν άλλες ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους. Ο στόχος είναι να βρείτε κοινό έδαφος, όπου τα ενδιαφέροντά σας θα συγκλίνουν.

5. Προετοιμάστε τον οργανισμό σας για τα διεθνή λογιστικά

Εάν το τμήμα της χρηματοοικονομική διαχείρισης σας δεν έχει ακόμα συνεργαστεί με διεθνείς προμηθευτές, πελάτες ή χορηγούς, θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα για να αναπτύξει τις ικανότητές σας και να ξεπεράσει αυτή την έλλειψη εμπειρίας. Οι διεθνείς σχέσεις περιλαμβάνουν μια βαριά πρόσθετη επιβάρυνση για την χρηματοοικονομική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων νομοθεσιών, τη φορολογία, το συνάλλαγμα και τις γλώσσες, για να μην αναφέρουμε τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες που επιβάλλονται από τους διεθνείς δωρητές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μην υποτιμάτε το χρόνο και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τα λογιστικά σας (και τήρηση βιβλίων) σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Ο συνηθισμένος ορκωτός λογιστής και ελεγκτή σας, ή εγκεκριμένος λογιστής αν είστε ένας δημόσιος φορέας, θα μπορούσε, φυσικά, να προσφέρει κάποια βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης. Βεβαιωθείτε ότι είναι επίσης εξοικειωμένοι με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές. Συμβουλευτείτε επιπλέον εξειδικευμένους συμβούλους αν είναι απαραίτητο.

6. Βελτιώστε τις οργανωτικές δεξιότητες διαχείρισης έργων σας

Τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφέρουν ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διεθνοποίηση των οργανισμών, είναι η έλλειψη των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης έργων. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι οργανισμοί βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε αυτόν τον τομέα ως προϋπόθεση για τον επιτυχή Εξευρωπαϊσμό και διεθνοποίηση.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η κυκλοφορία των κοινών εργαλείων διαχείρισης έργων εντός της εταιρείας σας. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνετε τα μέλη του προσωπικού σας να χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα εργασίας και ως εκ τούτου να ξεκινήσετε μια κουλτούρα για τη διαχείριση έργων εντός του οργανισμού σας.
Το επόμενο βήμα είναι να υιοθετήσετε διεθνείς μεθόδους και πρότυπα για τη διαχείριση έργων, όπως το ISO 10006 ή το ISO 21500.

Θα πρέπει επίσης αναπόφευκτα να απαιτήσετε κάποια μέτρα κατάρτισης για το προσωπικό σας. Το να γίνεις ένας πιστοποιημένος διαχειριστής έργων θα μπορούσε να είναι το επόμενο στάδιο για ορισμένα μέλη από το βασικό προσωπικό σας. Το Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων είναι η εθνική ένωση στην Κύπρο της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Έργων (IPMA), της πιο διάσημης ένωσης διαχείρισης έργων σε όλο τον κόσμο, και μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την πιο κατάλληλη μεθοδολογία ή πιστοποίηση.

7. Αποκτήστε την αποδοχή όσων εμπλέκονται στον οργανισμό σας

Μια στρατηγική Εξευρωπαϊσμού ή διεθνοποίησης που έχει αποφασιστεί επίσημα από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να εφαρμόζεται και από το προσωπικό.

Αλλάζοντας απλώς την άποψη της ανώτατης διοίκησης δεν θα είναι αρκετό, αν το προσωπικό σας δεν υποστηρίζει τις αλλαγές αυτές. Αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα με τις οργανωτικές αλλαγές και δεν αφορά μόνο τις στρατηγικές Εξευρωπαϊσμού. Σκεφτείτε την αντίσταση που μπορεί να προκύψει όταν η εταιρεία αποφασίσει να αναβαθμίσει όλους τους υπολογιστές με την επόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Αυτό το ίδιο φαινόμενο μπορεί – και αναπόφευκτα- να παρατηρηθεί, αν δεν πάρετε το χρόνο σας για να εξηγήσετε τους θεμελιώδεις λόγους για Εξευρωπαϊσμό σας ή για στρατηγική διεθνοποίησης στα μέλη σας.

Γίνετε εξαιρετικά σαφείς και διαφανείς, όταν η απόφαση παρθεί. Εξηγήστε τις συνέπειες ενός μη αναστρέψιμου σεναρίου και συγκρίνετε τις με τα αναμενόμενα οφέλη από τη στρατηγική σας. Μόλις αναπτυχθεί η στρατηγική εκτελέστε την έγκαιρα και μεθοδικά. Προσδιορίστε τους παράγοντες αλλαγής: μεσάζοντες στον οργανισμό σας που είναι πραγματικά πεπεισμένοι από την προσέγγισή σας και οι οποίοι έχουν την εμπιστοσύνη των άλλων εργαζομένων. Εάν είναι απαραίτητο ζητήστε τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων οργανωτικής ανάπτυξης.

8. Δώστε στις στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού μια διεθνή διάσταση

Η ιστοσελίδα αυτή δείχνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τον επιτυχή Εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση αλλά αν αντιμετωπιστεί θετικά, αυτή η περιοχή μπορεί να αποτελέσει βασικό καταλύτη για τον οργανισμό σας. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως η πρώτη περιοχή που έχει τεθεί σε Εξευρωπαϊσμό και διεθνοποίηση στον οδικό σας χάρτη, δεδομένου ότι η αλλαγή στον τομέα αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υπόλοιπη στρατηγική σας.

Τα πρώτα άτομα κλειδιά που τους αφορά, είναι οι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και εξωτερικοί εργοδότες. Θα πρέπει να ενημερωθούν για τη νέα σας κατεύθυνση από την αρχή, έτσι ώστε να μπορούν να προσλάβουν τους σωστούς ανθρώπους. Όλες οι δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη νέα στρατηγική Ανθρωπίνου Δυναμικού: δεξιότητες στα Αγγλικά, στην εμπειρία με χορηγούς (ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δεξιότητες διαχείρισης έργων, εμπειρία λογιστικής σε διεθνή πλαίσια, οργανωτικές δεξιότητες διαχείρισης αλλαγών, κλπ.

Παράλληλα, στο υπάρχον προσωπικό θα πρέπει να δοθούν σχέδια προσωπικής ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να παρέχουν μέτρα κατάρτισης, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο των δεξιοτήτων που δεν υπάρχουν ακόμα στην εταιρία αλλά τα οποία είναι απαραίτητα για τον Εξευρωπαϊσμό σας ή τη στρατηγική διεθνοποίησης. Τα μέλη του προσωπικού που επηρεάζονται από μια νέα στρατηγική είναι συχνά ανθεκτικά στις αλλαγές απλά και μόνο επειδή δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση των νέων εργασιών τους. Μπορείτε να μετριάσετε αυτό τον κίνδυνο με ισχυρά σχέδια προσωπικής ανάπτυξης.

9. Θέσπιση κατάλληλων διεθνών διαύλων επικοινωνίας

Η επικοινωνία είναι πάντα εγγενής σε οργανισμούς σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η επικοινωνία μπορεί συχνά να είναι αναξιόπιστη στα πρώτα χρόνια ενός οργανισμού, θα γίνει πιο δομημένη όσο ο οργανισμός επεκτείνεται. Η φθίνουσα και αύξουσα ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνει πιο κανονική και τα κανάλια επικοινωνίας θα γίνονται αποδεκτά και θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από το προσωπικό μέχρι να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό σημείο.

Η διεθνοποίηση ή Εξευρωπαϊσμός της εταιρείας σας είναι πολύ πιθανό να διαταράξει αυτή την ισορροπία και θα απαιτηθεί να προσαρμόσετε το σύστημά σας. Αρχίστε με την εξέταση των προφίλ και των αναγκών των νέων ενδιαφερομένων π.χ. έχουν πρόσφατα προσληφθεί μέλη του προσωπικού, διεθνείς εταίροι, πελάτες, προμηθευτές, χορηγοί. Τότε εξετάστε τα υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας σας: τι είναι κατάλληλο γι’ αυτούς και τι πρέπει να προσαρμοστεί;

Η μεγαλύτερη πρόκληση σας θα είναι να διατηρηθεί μια αυθόρμητη επικοινωνία μεταξύ των αντιπροσώπων σας, παρά την απόσταση και πιθανά γλωσσικά εμπόδια. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποια καλά επιλεγμένα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, όπως διαδικτυακούς χώρους εργασίας, κοινούς υπηρέτες (servers), απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας, τηλεδιασκέψεις, κλπ. Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία μπορεί να ευνοήσουν φιλικές προς την οικογένεια θέσεις εργασίας εντός του οργανισμού σας (και έτσι να αυξήσουν τα κίνητρα των επηρεαζόμενων υπαλλήλων).

Ενώ αναπτύσσετε τις νέες αυτές στρατηγικές επικοινωνίας, μην ξεχάσετε να εξετάσετε επίσης περαιτέρω σημαντικές πτυχές πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών πληροφορικής, την τεκμηρίωση και την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια των πληροφοριών, τη διαχείριση της γνώσης, κ.λπ.

10. Ενθαρρύνετε την καινοτομία στον οργανισμό σας

Όλες οι προκλήσεις που εμπλέκονται σε μια στρατηγική του Εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης (όπως συνοψίζονται εδώ) μπορούν να ξεπεραστούν πιο εύκολα αν η ομάδα σας είναι καινοτόμος.

Καθιερώστε, ως εκ τούτου, μια κουλτούρα μάθησης και ανάπτυξης εντός του οργανισμού σας. Ευνοήστε τη δημιουργικότητα. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και δημιουργήστε μια εσωτερική διαδικασία ως αγωγό καινοτομίας , την οποία μπορείτε στη συνέχεια να διαχειριστείτε ενεργά. Υποστηρίξτε τις αξίες συνεχούς βελτίωσης και τα διδάγματα.

Αξιολογήστε τη στρατηγική καινοτομίας σας μετά από ένα χρόνο: πόσο καλά έχει δουλέψει αυτή η μέθοδος; Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πρέπει να δείξετε γι’ αυτό; Εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ανεκμετάλλευτη δυναμική για καινοτομία; Όλοι οι εργαζόμενοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία; Είναι ικανοποιημένοι με την προσέγγισή σας; Έχει ο οργανισμός σας βελτιώσει τις επιδόσεις του σε βάθος χρόνου;

Αυτές οι δέκα συμβουλές έχουν γραφτεί με βάση την εμπειρία των οργανισμών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας έργων του «Εξευρωπαϊσμού». Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί τους εδώ για περαιτέρω συμβουλές.