Обслужване

Относно

Нашата експертиза

Седем организации обединиха своя опит и познания в областта на интернационализацията и организационното развитие за проектирането на инструмента за самооценка за степента на европеизация. Всички тези организации могат да Ви осигурят специфично тематично обучение и/или консултиране в тези области.

Скоро ще Ви предоставим общ преглед на техните предложения.