Таня Попвич Филипович

Център за потребителско образование и информация – CEIP, президент
Хърватия
www.ceip.hr

CEIP, „Център за потребителско образование и информация“, е неполитическа, гражданска организация, която действа независимо от правителството. Основната цел на Центъра е да съдейства на жителите на област Осиек-Бараня в Хърватия, като защитава потребителските им права и насърчава хърватското законодателство да прилага най-високите стандарти за защита на потребителите по начин, сходен с този в други развити демокрации.

Основната цел на CEIP е да защитава потребителите и техните семейства, като им съдейства да станат активни участници вместо да са пасивни наблюдатели в този процес. Това означава да са запознати в пълна степен с правата си на потребители по отношение на стоки и услуги и със законовата си защита от корупция, бюрократична и монополистична несправедливост.

Таня Попвич Филипович е президент на CEIP и бивш член на Европейската консултативна група за защита на потребителите. И към настоящия момент тя участва пряко в дейности по мониторинг и съставяне на препоръки върху изпълнението на политики за защита на потребителите. CEIP, също така, участва в защита на потребителите в областта на образованието за възрастни и младежи, както и неформално образование.

Екип на проекта: Как лично Вие разбирате термина „европеизация“ и как планирате тя да бъде приложена във Вашата организация?

Таня Попович Филипович: За мен „европеизация“ е много положителен термин, който означава способността за участие в работата на голяма общност чрез нетуъркинг, мобилност и финансиране. В нашия контекст това означава по-голямо сътрудничество. Това, също така, означава, че можем да кандидатстваме за финансова подкрепа на европейско ниво за всички наши основни проекти. Възнамеряваме допълнително да разширим европейската си дейност, като работим по проект за развитие на глобалното възприятие по темата за намаляване на хранителните отпадъци заедно с европейски партньори.

Екип на проекта: Кои са най-големите предизвикателства, които среща Вашата организация в европейската си дейност?

Таня Попович Филипович: За щастие нашата организация не е имала вътрешни пречки пред международните си дейности: нашият персонал винаги е ангажиран и мотивиран. Най-големите предизвикателства, пред което бяхме изправени по време на нашите европейски дейности, са финансови, по-конкретно покриване на значителни разходи за чести пътувания до Брюксел, които не са финансирани в рамките на самите проекти. За съжаление бяхме изправени пред няколко трудности в областта на финансите, които си остават основното ни предизвикателство.

Екип по проекта: В кои области от организацията Ви досега европеизацията има най-голямо влияние?

Таня Попович Филипович: Смятаме, че най-голямо влияние върху международната ни дейност определено са мисията, визията и културата на нашата организация, както и външните ни отношения. Разширихме обхвата на мисията си след интеграцията на Хърватия в ЕС, докато по-рано се фокусирахме изцяло върху работата на национално ниво. На базата на опита ни сега имаме по-добра перспектива за възможности и ползи, които осигуряват европейската и международна дейност. Това ни помага да постигнем целта си, а именно да подпомагаме хърватските граждани, в качеството им на потребители, които са не по-малко горди и законово защитени от европейските си съседи. По отношение на по-широкото влияние, почти всяка дейност, която сме предприели с други организации в ЕС, е повлияла върху европейската ни дейност. Станахме свидетели на редица позитивни промени в нашите стратегии за лидерство, управление, развитие на човешките ресурси, управление на проекти и финансово управление. За нас бе много полезно да анализираме начина, по който се справихме с предизвикателствата, свързани в международната ни дейност в миналото, тъй като това ни помогна да бъдем по-големи професионалисти и да работим по-добре в сферата ни на дейност.

Екип на проекта: Къде виждате Вашата европеизирана организация в бъдеще?

Таня Попович Филипович: Мечтая един ден нашата организация да стане член на международна организация за защита на потребителите. Такова членство е единственият начин да можем да участваме в свързани с потребителите решения на европейско ниво. В момента работим по създаването на платформа за защита на потребителите в източна Хърватия.

Екип на проекта: Какъв би бил съвета Ви към други организации, за да могат по-добре да управляват процеса си на европеизация или интернационализация?

Таня Попович Филипович: Връзки, връзки и пак връзки. Нетуъркингът е най-добрият начин, за да подобрите дейността си. Свържете организацията си с други организации и институции в сходни сектори и не се страхувайте от позитивни промени. Те ще създадат много работа, но ще Ви донесат и много успехи.