Кинематография Осиек

Kinematografi Osijek Ltd.
Хърватия
www.kinematografi-osijek.hr

100 години сближаване на хората с културата

Kinematografi Osijek Ltd. е частна кино компания, чиято история започва преди повече от 100 години. Групата има за цел да насърчи създаването на иновативни и разнообразни филми, с акцент върху европейската кинематография. Компанията притежава два кино салона, „Европа“ и „Ураниа“, и е член на няколко специализирани европейски мрежи: Europa Cinemas, CICAE, Europe Loves Cinema Network и Kino mreža (хърватска мрежа на независими кина). Наред с редовната си програма, кината организират специални програми, фестивали и цикли. В момента компанията има 12 служители и се гордее с успешната си дейност в местната общност, особено работата с деца и младежи в основни и средни училища, студенти, учени и специални групи, както и неправителствени организации.

Днес изглежда, че всичко върви добре, но само преди няколко години ситуацията в компанията бе толкова различна, че се наложи да бъдат затворени и двете кина.
Компанията е изправена пред няколко големи промени през 2011 г. В град Осиек отварят две нови модерни мултиплекс кина като част от два търговски центъра. Това намалява броя на редовните посетители в „Европа“ и „Ураниа“. Kinematografi Osijek Ltd. не само е изправен пред трудна и нелоялна конкуренция от страна на новите кина, но и трябва да се справя с липса на разбиране от страна на местните, регионални и държавни власти, както и със слабости вътре в организацията.

„Цялата ни обичайна дейност бе в затруднение, затова решихме да затворим двете кина. Самото съществуване на компанията ни беше финансово застрашено. Осъзнавахме, че се нуждаем от нова стратегия, за да преодолеем всички тези предизвикателства. Компанията ни се нуждаеше от нова мисия и визия, както и от изцяло нова структура за финансиране на плановете ни“, обяснява г-жа Марияна Босняк, изпълнителен директор на Kinematografi Osijek Ltd.

Интернационализацията като ключ към успеха

Ръководството решава да потърси помощ извън границите на Хърватия. Успешно кандидатства за членство в няколко влиятелни специализирани мрежи за европейско кино, като разширява международната си мрежа и работи по международни проекти. Компанията осъзнава, че изграждането на международни мрежи дава нови и важни знания на организацията и несъмнено подобрява националната и международната ѝ репутация. Промяната на мисията и визията на компанията определят изцяло нова траектория и водят до нови проекти, които са успешно изпълнени на местно, национално и международно ниво. Разбира се, има пречки, които не са лесни за преодоляване. На първо място, има известна съпротива сред останалите служители, които имат трудности с владеенето на езици и им липсва вяра в очаквания резултат. Изпълнителният директор на компанията организира няколко интензивни срещи и конференции в киното с международни партньори от всички мрежи, които са успешни! Положителното отношение към плановете, идеите и стремежите на изпълнителния директор силно мотивира персонала и екипът в крайна сметка подкрепя усилията му и приема промяната.

След интернационализацията, всичко става по-добро

В резултат на интернационализацията, компанията отваря кино „Ураниа“ на 17.10.2013 г. Сега това кино има над 70 000 посетители на година и предоставя богато културно съдържание със специална програма с ново съдържание, включително работилници, дискусии, концерти, представления и нови медии. Всички програми за образование за възрастни (напр. Parlez-vous-Francaise, Film in Residence, DocuArt) стават много популярни и имат растящ брой участници.

Образоване на публиката чрез оформяне на програмата спрямо нуждите ѝ

„Бизнес академия“ е пример за филмова програма, която показва силата на предприемаческите умения и компетенции и се посещава от много предприемачи и студенти по икономика. Има и много програми, които се провеждат съвместно с Университета по икономика, културен мениджмънт, както и с Академията за изкуство и занаяти.

Компанията все още вярва, че прилагането на мултикултурни, мултимодални, интердисциплинарни и етични проекти, които насърчават толерантното поведение и креативността, е чудесен начин за принос към развитието на публиката и ще донесе на организацията бъдещи успехи.