Д-р Еврос Александру

Кибернет Кипър, Председател на борда на директорите
Кипър
www.cybernet.ac.cy

CYCYB LTD (CYPRUS CYBERNET) е основана през 1997 г. Визията на компанията е да предоставя качествено образования на млади хора и продължаващо обучение на професионалисти в Кипър и останалата част от Европа. CYCYB Ltd е отговорна за поддръжката и подобряването на 15 образователни центъра, известни като обучителните центрове CYBERNET в Кипър. Оперативната програма за тези образователни центрове включва функционални и образователни процедури, като:

• Политики и процедури за сътрудничество
• Планиране на дейността и управлението на всички центрове Cybernet
• Децентрализация чрез подобрени регионални организации и местно самоуправление
• Образователни реформи по въпроси като учебни програми, нови технологии и изпити.

Компанията се управлява от съвет на директорите, който включва седем члена. Д-р Еврос Александроу е председател на Съвета.

Екип по проекта: Как лично Вие разбирате термина „европеизация“ и как си представяте неговото прилагане във Вашата организация?

Д-р Еврос Александроу: Имам много общо разбиране за европеизацията. Разглеждам европеизацията като процес, в който различни организации (частни, публични, с идеална цел и др.) се съобразяват с политиките и дейностите на европейската култура (както в ЕС, така и извън него). За нас в Cycyb ltd и центровете Cybernet CENTRES, европеизацията означава интегриране на нашите проекти и образователни оферти в европейската рамка и по-конкретно в европейските тенденции и стратегии.

Екип по проекта: Организацията Ви извършва ли вече европейска и международна дейност?

Д-р Еврос Александроу: Първоначално започнахме да развиваме идеята си и иновативните си преподавателски методи, като използвахме франчайз бизнес модела. Успешно се разраснахме в Гърция и установихме много добри връзки с редица образователни организации в Словения, Унгария и САЩ. През 2007 г. подадохме първото си предложение за CIP търг за „Услуги в областта на подкрепа на бизнеса и иновациите“. За съжаление това беше неуспешен опит. От 2012 г., Съветът на директорите на Cycyb ltd започна да търси международни европейски възможности в други програми за финансиране, например Еразъм+. Също така продължаваме да си сътрудничим с партньори от Словения и Гърция посредством други частни инициативи.

Екип по проекта: Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправена организацията Ви в своята европейска или международна дейност?

Д-р Еврос Александроу: Сътрудничеството с други организации, независимо дали са в Европа или не, изисква много време, средства и специфични умения. Макар че нямаме проблеми по отношение на езиковите умения, осъзнахме, че уменията ни за управление на проекти и разбиране на редица политики на ЕС (особено в областта на образованието) са недостатъчни. Това означава, че доскоро срещахме силна съпротива в процеса на европеизацията и интернационализацията. През последните две години направихме необходимите промени в мисията и визията на организацията си и адаптирахме целите си към европейските процеси. За съжаление, икономическата криза в Кипър оказа негативно влияние върху плановете ни и доведе до изоставане.

Екип по проекта: В кои области на организацията Ви европейската или международна дейност досега е имала най-голямо влияние?

Д-р Еврос Александроу: Развихме по-„европейска“ визия и мисия за организацията си. Подобрихме уменията си за управление на проекти и сега ръководството ни е по-позитивно настроено към идеята за европеизация. Образователните ни услуги и продукти станаха по-качествени и предлагаме по-добър набор от курсове за обучение.

Екип по проекта: Къде виждате Вашата европеизирана или интернационализирана организация в бъдещето?

Д-р Еврос Александроу: Надявам се, че ще успеем да имаме успешно присъствие на европейско ниво чрез участие в европейски проекти и подобряване на компетенциите ни в редица области. Основната ни цел е да създадем силна мрежа от партньорства в Европа и да разширим международната си дейност, както в Европа, така и извън нея.

Екип по проекта: Какъв би бил съветът Ви към други организации, за да могат по-добре да управляват процеса си на европеизация или интернационализация?

Д-р Еврос Александроу: Инвестирайте време и енергия в преследването на целите си. Участвайте в международни форуми и други събития, за да опознаете организации от други държави. Използвайте интернет, тъй като е напълно безплатен! Трябва да сте готови да работите много, а резултатите да идват бавно. Трябва да сте упорити: успехът ще дойде. Подкрепата от страна на ръководството и активното лидерство са важни съставки на този успех.