Бойе Дорн

Немският институт за бизнес консултиране, бизнес развитие и бизнес проучване – IBWF, Президент
Германия
www.ibwf.org

Немският институт за бизнес консултиране, бизнес развитие и бизнес проучване (Institut für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung u. – forschung IBWF) е професионална асоциация, която представлява интересите на немски консултанти, счетоводители и адвокати. Директорът на института, Бойе Дорхн управлява мрежа, състояща се от 850 члена и говори с нас за възможностите, които процесът на европеизация открива пред организацията.

Екип по проекта: Каква е Вашата визия за европеизацията на IBWF?

Бойе Дорхн: Към настоящия момент това е само цел. Досега организацията е била активна единствено на национално ниво, макар че институцията е част от Европейската федерация на асоциациите на малките и средни предприятия (CEA-PME). След първоначалния си опит в проект по програма „Еразъм+“, мярка „Стратегически партньорства“ с немски, италиански, гръцки, чешки и кипърски партньори, IBWF планира да засили сътрудничеството и участието си в международни проекти, по-конкретно чрез ангажирането на нови партньори.

Екип по проекта: Кои биха могли да бъдат най-големите предизвикателства, възпрепятстващи европейското развитие на IBWF?

Бойе Дорхн: Една от най-големите трудности е недостигът на асоциации, подобни на IBWF, в други европейски държави. Наред с това, малките и средни предприятия (МСП) не са представени достатъчно добре в Брюксел, отколкото са в Германия. Това означава, че планът за интернационализация на IBWF би включвал създаването на местни офиси на IBWF в чужбина. Всеки местен офис ще се управлява от мениджър за съответната държава. Текущото управление на толкова голяма мрежа от децентрализирани офиси може да се окаже второто най-голямо предизвикателство.

Екип по проекта: Какво би се включвало в успешното европейско развитие за Вашата организация?

Бойе Дорхн: Процесът по европеизация би бил успешен, ако IBWF се превърне в представляваща организация на половината европейски държави и половината професии след десет години и ако в крайна сметка успеем да създадем единна европейска марка или единен европейски работен профил за консултанти. Това обаче, не може да се случи без визия и добра стратегия за интернационализация!

Екип по проекта: IBWF ръководи „Академия“ за стимулиране на обмена на знания между членовете си и МСП под мотото „Знания от практикуващи за практикуващи“. По какъв начин дейностите на Академията биха могли да допринесат за плана Ви за европейско развитие?

Бойе Дорхн: Обучението, което Академията предлага, всъщност представлява комбинация от обучения, провеждани от членовете ни и от други МСП. Ако IBWF наистина се развие отвъд границите на Германия, тогава предлаганото от нас също ще трябва да бъде адаптирано. По-конкретно, тогава ще трябва да гарантираме, че предлаганите от нас обучения са съобразени с културните различия между практикуващите в различните държави. Международните проекти за b2b сътрудничество често се провалят заради липса на междукултурни компетенции. Ако Академията успее да преодолее различията, това би било успешен принос към цялостния план за европейско развитие.

Екип по проекта: Какъв би бил съветът Ви към други организации, които започват процес по европеизация?

Бойе Дорхн: Силно лидерство. Ние сме обединяваща организация, която представлява разнообразни бизнеси. Някои от нашите 850 консултанти, счетоводители и адвокати са много ентусиазирани относно международното развитие на асоциацията, но други не са, защото за тях не е важно да се разрастват отвъд обособените граници. Следователно трябва да се вземе ясно решение от страна на управителния съвет.