Стандарти

Европеизирайте

Стандарти

Организациите, които започват да планират международни дейности, ще открият, че това е свързано с нови предизвикателства. Стандартите, които се фокусират върху международни дейности, ще ви помогнат да гарантирате високо качество от самото начало при изпълнение на европейски дейности и съвместна работа с международни партньори.

Ще ви представим стандарти за международна работа, в чието разработване сме участвали или които самите ние сме проверили. Списъкът със стандарти ще бъде редовно обновяван.

I. Етичен кодекс за управление на европейски проекти

Етичният кодекс представлява компилация от принципи и ценности за лица и организации, които участват в управлението на европейски проекти. Той описва подробно необходимите умения и компетенции, които мениджърите на европейски проекти трябва да притежават с оглед на успешното изпълнение. Целта на етичния кодекс е да допринесе за текущата оптимизация в управлението на европейски проекти.

Подписвайки етичния кодекс, лицата и организациите потвърждават, че провеждат европейски проекти съгласно изискванията за качество, определени от него.

Подписване на Етичния кодекс за управление на европейски проекти: Уебсайтът на EU-Fundraising Association e.V. ви позволява да поемете доброволен ангажимент към персонализиран етичен кодекс .

Публичен списък на подписващите лица: Може да разгледате лицата и организациите, които вече са подписали етичния кодекс.